Gnays ve Falez Taşı

Gnays Kaya

Yüksek dereceli metamorfizma etkisiyle bant şeklinde belirgin bir yapraklanma (folyasyon) özelliği gösteren ve genellikle kuvars, feldispat, mika ve amfibol gibi mineraller içeren iri taneli (10-15 mm) metamorfik kayaçtır. Adının Alman gneist “kıvılcım” kelimesinden türemiş olduğu düşünülmektedir. Gnays, 320 °C’ den büyük sıcaklıklara ve nispeten yüksek basınca maruz kalan tortul veya magmatik kayaçtan oluşur.

Gnays kayaçlarının paralel çizgi gibi görünen bantlarına gnaysik bantlama denir. Bu bantlı halleri kayaçların karakteristik bir özelliğidir. Bu bantlaşmanın görülmesinin sebebi ise yüksek sıcaklık ve basınç koşullarıdır. Katmanların görünümü ‘kompozisyon bantlama’ olarak adlandırılır ve bantların farklı bileşime sahip olması nedeniyle oluşur. Koyu görünen bantlar açık renkli olan bantlara göre daha fazla mafik minerallere (magnezyum ve demir) sahiptir. Daha açık renkli bantlar ise daha fazla felsik mineral (silikon, oksijen, alüminyum, sodyum ve potasyum) içerir.

Granitin başkalaşım geçirmiş halidir.
-Akvaryum ve bahçe dekorasyonunda bolca kullanılır.

Falez Taşı

Falez, kayaların aşınması ile oluşan yüksek eğimli kıyıdır. Fransızca falaise dik kayalık sahil anlamına gelmektedir. Türkçe coğrafya literatüründe yalıyar da kullanılmaktadır.

Falez kayaları deniz ve göllerin kenarlarında bulunan ve dalga aşındırmasına bağlı olarak meydana gelmiştir. Makarna kayaçları gibi hafif delikli ve düşük yoğunluklu kayaçlar olmalarına karşın Falez Kayaçları Makarna Kayaçlarından farklı kayaçlardır. İki kayacı birbirinden en bariz biçimde ayıran özellik görünümleridir.

Falez taşı ve falez kayalarının en çok kullanıldığı alanlar; akvaryum dekorasyonu ve peyzaj mimarisidir.

Aşağıdaki butonu tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

(Sadece Mobil Kullanıcılar İçindir.)