Mermer

Mermer, metamorfizm (başkalaşım) olayı sonucunda kalker ve dolomittik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98’i CaCO3’ten (Kalsiyum karbonat) oluşmaktadır. Düşük oranda MgCO3 (Magnesium carbonate) içermektedir. CaCO3kristallerinden oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit” tir. Aynı zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin veorganik maddeler bulunabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi ve siyah gibi renklerde de olabilirler. Mikroskop altında incelendiğinde, birbirine iyice kenetlenmiş “Kalsit Kristalleri”nden oluştuğu görülür.

Endüstriyel anlamda “mermer”; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gibi özellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpantinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir. Ticari anlamda mermer sözcüğü taş türünü belirtmediği için bu eksikliği gidermek ve akıl karışıklığını önlemek amaçlı taş adının sonuna mermer takısı eklenerek litolojik farklılık vurgulanmaya çalışılmaktadır.

Ebatlı Plak Mermer

Mermer Küp Taş

Mermer Uygulamalar

Aşağıdaki butonu tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.

(Sadece Mobil Kullanıcılar İçindir.)